Aslı

Cinsiyet : Kız
Kökeni : Arapça
Anlamı : 1. Asıl, tek, dip, kütük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten.

Rastgele Kız isimleri
Cilvenaz
Aybike
Seba
Sehabe
Bahire